Artikler, video og bøger

Ny site om EHS - e-stress.dk. Denne hjemmeside er rettet mod at oplyse den brede befolkning om, at deres stresssymptomer måske kan være e-stress.

Is Electromagnetic Radiation Dangerous? How To Protect Yourself?
Some evidence and a lot of common sense suggests that you’d better be safe than sorry. Læs mere.

Artikel og video med hjertelægen Stephen Sinatra og dr. Merocla. De taler om Earthing og erfaringer med dette. (HER)

En bekymret far skriver åbent brev om problemstillingen vedrørende den pulserende elektromagnetiske stråling fra trådløse enheder - især i Folkeskolen. Brevet er stilet til Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejne (SIS), alle sundhedsordførere i Folketinget samt Formanden for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, udvalgte journalister og alle andre interesserede borgere. (Læs hele brevet her).
(I brevet henvises til en rapport fra det amerikanske militære efterretningsvæsen produceret tilbage i 1976. Rapporten hedder "Biological effects of electromagnetic radiation (radiowawes and microwawes)" og ligger i dag frit tilgængelig på nettet. Afsnittet om våben baseret på denne stråling er taget ud (s.26). (Læs rapporten her).)

Fem piger fra 9. klasse på Hjallerup skole i nordjylland har med et forsøg vist, at stråling fra trådløse Wi-Fi routere skader væksten i karse. Det har vakt interesse blandt forskere internationalt. (Læs hele artiklen her)

Den anerkendte franske cancerforskningsinstitution ARTAC's banebrydende forskningsresultater vedr. elektromagnetiske felters (EMF's) påvirkning på det menneskelige helbred, her oversat til dansk. (Åbn dok)

Artikel af Dr. Thomas Rau fra Paracelsus Klinik i Schweiz. På Paracelsus klinikken bliver cancerpatienter nu rutinemæssigt oplært i strategier til at afhjælpe elektromagnetisk stråling og kontrollører fra Geopatologisk Institut i Schweiz undersøger patienternes hjem for at vurdere omfanget af den elektromagnetiske stråling. (Åbn dok)

Professor Magda Havas fra Trent University, Canada, verdenskendt ekspert i elektromagnetiske
felter:" DECT trådløse telefoner forårsager hjerterytmeforstyrrelser". (Åbn dok)

Cand.mag. Thomas Grønborg gennemgår meget grundigt emnet mikrobølger - hvad sker der når vi påvirkes af mikrobølger, forskning om emnet, teleindustriens spin, pressens behandling af emnet osv. Alle informationer er veldokumenterede med kilder og statistikker. (Åbn dok)

Europarådet udtaler: "Man må respektere forsigtighedsprincippet og revidere de nuværende grænseværdier; at vente på videnskabelige og kliniske beviser på et højere niveau end dem vi har nu, kan føre til meget store sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger, som det tidligere skete med asbest, blyholdig benzin og tobak."
Læs hele Europarådets resolution af 6.05.2011 her.

En personlig beretning af Søren Skogstad Nielsen om det at blive el-overfølsom. (Åbn dok)

"Andre kan ikke leve uden - Ellen kan ikke leve med". Om at leve med el-overfølsomhed. (Åbn dok)


Videoer

Har du farlige mikrobølger i dit hjem? I denne video af læge og professor Magda Havas SYNLIGGØR hun hvordan både DECT-telefoner, WIFI router og babyalarmer stråler - strålingen kan her både MÅLES, SES og HØRES. At placere en babyalarm ved babyen svarer til at placere babyen ved siden af en telemobilmast.

Dr. George Carlo,epidemiolog og forsker, bliver interviewet om WiFi i skolerne og hvad der sker med børnene som bliver udsat for disse EMF. Han forklarer hvad der sker med børns indlæringsevne, deres DNA og deres nervesystem. Han snakker også om folk som er el-overfølsomme. Og cancer. Det er uhyggeligt. Filmen er utrolig interessant og oplysende om WiFi i skolerne - WiFi burde bandlyses. Nogle læger kalder den såkaldte WiFi revolution en "bombe under vores helse" og "det 21. århundredes cigaretter."
www.forbiddenknowledgetv.com/videos/radiation-poisoning/wifi-in-schools-behavioral-and-cognitive-effects.html

Barrie Trower er professor i fysik og ekspert i hemmelig krigsførelse ved hjælp af mikrobølger. I dette interview forklarer han i detaljer, hvorfor dagens mikrobølgeteknologi har så dramatiske virkninger på mennesker og natur. Kvinder og børn er særligt sårbare og udsatte. Er det ved at udvikle sig til den største sundhedskatastrofe nogensinde? Barrie Trower mener JA !
www.naturalscience.org/index.php?id=210

Hvis du har svært at regulere dit blodsukker og du er eloverfølsom kan du have type 3 diabetes - forlyder det nu ifølge ny forskning offentliggjort i tidsskriftet Electromagnetic Biology and Medicine i 2008. I modsætning til type 1 diabetes (insulinkrævende diabetes), der i overvejende grad er genetisk kontrolleret, og type 2-diabetes (voksen diabetes), der forbindes med fedme, er den nye type 3 diabetes påvirket af miljømæssig eksponering for elektromagnetiske forurenende stoffer.
www.magdahavas.com/diabetes-and-electrosensitivity/


Bøger

Bente-Ingrid Bruun: De trådløse Samfund - myter og fakta
Bente-Ingrid Bruun: Helbredsskadelige bestrålinger. Forebyg nu!

Alasdair & Jean Philips: The Powerwatch Handbook. Simple ways to make you and your familiy safer.

Clinton Ober m.fl: Earthing. The most important health discovery ever?